KNN > advies > ons biobased concept

Van biobased idee / reststroom tot biobased business

KNN Advies helpt u bij innovaties door ons unieke biobased concept. Voor ons betekent innovatie kijken naar de gehele waardeketen van biobased idee / reststroom tot biobased business. Daarmee zijn we dé partij voor zowel bedrijven, NGO's en overheden.

Biomass Owner

Product overview brand owner

Product overview government

Wat bieden wij aan?

 

Milieukundige analyses

·         Ketenanalyses

·         (Extended) Quickscans

·         CO2 footprint berekeningen en certificeringen

·         LCA-studies

·         Procesanalyses

Economische analyses

·         Marktverkenningen

·         Marktanalyses

·         Businesscases ontwikkelen en uitwerken

·         Haalbaarheidsstudies (technologisch en economisch)

Overige diensten

·         Procesbegeleiding

·         Projectontwikkeling

·         Detachering